skip to Main Content
info@metalwit.pl

 

Istniejące w Unii Europejskiej rozwiązania dla firm zajmujących się obrotem towarami pomiędzy krajami członkowskimi EU, które umożliwiają prostsze i skuteczniejsze prowadzenie działalności gospodarczej. Jedno z nich dotyczy sytuacji, w której sprzedawca przemieści towary do wynajętego wcześniej magazynu znajdującego się w innym Państwie UE, a znajdujący się w nim towar należy do sprzedawcy oraz pozostaje w jego pełnej dyspozycji.

Taki magazyn określany jest mianem magazynu konsygnacyjnego. Z takiej formy działalności korzysta firma Metalwit. 

 

    

Back To Top